ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวช้าง หมู่ที่ 4 - ดอนดู่ (รหัสสายทาง มค.ถ71 028) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,800 ตารางเมตร

ดาวโหลดประกาศ คลิก!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page