โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
10

 

โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
9

 

โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
8

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คร้ังที่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
1

 

 โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
6

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
5

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
2

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
1

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

คร้ังที่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
7

 

คร้ังที่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
6

 

 

คร้ังที่ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
5

 

 โอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
23

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
21

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
19

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
18

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
16

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
14

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
13

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
12

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
11

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
8

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
7

 

คร้ังที่ รายละเอียดการโอน
6

 

ครั้งที่ รายละเอียดการโอน 
3    

 

ครั้งที่ รายละเอียดการโอน 
1 , 2    

 

 

 

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page