ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง หมู่ที่ 2 ถนนโนนรังบ้านกู่ (รหัสสายทาง มค.ถ71 011) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 630 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

ดูประกาศคลิก

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่