งานกีฬาต้านยาเสพติดองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านกู่ ปี2560

ขบวนพาเหรด โดย เจ้าหน้า อบต. และ เด็ก ๆ จาก ศพด.บ้านกู่
กล่าวเปิดงาน โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่
นายกร่วมเตะบอลกับสมาชิก อบต.บ้านกู่
ฟุตบอลเยาวชนนัดเปิดสนาม
เซปักตะกร้อนัดชิงชนะเลิศ

แข่งกินวิบาก