ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

-----------------------------------------

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประจำไตรมาสที่ 1

ประจำไตรมาสที่ 2

ประจำไตรมาสที่ 3

ประจำไตรมาสที่ 4

-----------------------------------------

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประจำไตรมาสที่ 1

ประจำไตรมาสที่ 2 (ไม่มีข้อมูล)

ประจำไตรมาสที่ 3 (ไม่มีข้อมูล)

ประจำไตรมาสที่ 4 (ไม่มีข้อมูล)

-----------------------------------------

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประจำไตรมาสที่ 1

ประจำไตรมาสที่ 2

ประจำไตรมาสที่ 3

ประจำไตรมาสที่ 4

-----------------------------------------

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page