รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

ประจำปีงบประมาณ 2562

ต.ค.61

พ.ย.61

ธ.ค.61

ม.ค.62

ก.พ.62

มี.ค.62

เม.ย.62

พ.ค.62

มิ.ย.62

ก.ค.62

ส.ค.62

ก.ย.62

ประจำปีงบประมาณ 2561

ต.ค.60

พ.ย.60

ธ.ค.60

ม.ค.61

ก.พ.61

มี.ค.61

เม.ย.61

พ.ค.61

มิ.ย.61

ก.ค.61

ส.ค.61

ก.ย.61

 

ประจำปีงบประมาณ 2557

 

ต.ค.56

พ.ย.56

ธ.ค.56

ม.ค.57

ก.พ.57

มี.ค.57

เม.ย.57

พ.ค.57

มิ.ย.57

ก.ค.57

ส.ค.57

ก.ย.57

 

ประจำปีงบประมาณ 2558

 

ต.ค.57

พ.ย.57

ธ.ค.57

ม.ค.58

ก.พ.58

มี.ค.58

เม.ย.58

พ.ค.58

มิ.ย.58

ก.ค.58

ส.ค.58

ก.ย.58

 

ประจำปีงบประมาณ 2559

 

ต.ค.58

พ.ย.58

ธ.ค.58

ม.ค.59

ก.พ.59

มี.ค.59

เม.ย.59

พ.ค.59

มิ.ย.59

ก.ค.59

ส.ค.59

ก.ย.59

ประจำปีงบประมาณ 2560

 

ต.ค.59

พ.ย.59

ธ.ค.59

ม.ค.60

ก.พ.60

มี.ค.60

เม.ย.60

พ.ค.60

มิ.ย.60

ก.ค.60

ส.ค.60

ก.ย.60

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page