กองคลัง  
   

นายเอกกวี ระกอนา

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายดุสิต โมสืบแสน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

น.ส.ธัญญลักษณ์ แฝงตะคุ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 
     
 

นางสาวอริตา ไปณรงค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต