การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านกู่