ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 

(คลิ๊กที่นี่)