เรียน   ผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน

โปรดสแกน QR Code นี้ เพื่อตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2563

eitita

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page