องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่  

ได้ดำเนินโครงการถวายเทียนเข้าพรรษา  ประจำปีงบประมาณ  2562  ถวายเทียนพรรษาและปัจจัยให้กับวัดในเขตตำบลบ้านกู่  จำนวน  8  วัด  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไป    นำโดยท่านนายกชิดพงศ์  ระวิหังโส  /ท่านผู้บริหาร  /สมาชิกสภา  อบต./ เจ้าพนักงาน  และประชาชนในตำบลบ้านกู่ได้ร่วมปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา  ในวันที่  26  สิงหาคม  2562

     
     
     
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page